Wat is coaching?

Coaching is het aanzetten van een coachee tot effectief gedrag (NOBCO, 2004). Door middel van coaching vindt er bewustwording en persoonlijke groei plaats. Het zelfvertrouwen wordt vergroot en het maximale wordt gehaald uit de eigen mogelijkheden. De basis hiervoor is een vertrouwelijke band tussen coach en coachee. Er kunnen coachings plaatsvinden voor zowel individuen, als teams en organisaties. Aan de hand van doelen wordt er gewerkt aan de persoonlijke ontwikkeling van de coachee op de plek waar de problemen worden ervaren. De coaching richt zich vooral op 'doen en ervaren', aangezien dit de beste methode is om te leren. 

 

Coaching met paarden

Paarden kunnen op verschillende manieren ondersteunend worden ingezet tijdens de coaching. Het aanwezig zijn in de natuur en bij de dieren brengt ontspanning waardoor het leervermogen toeneemt. Bij de paarden worden er bijvoorbeeld leerzame spellen gespeeld, uit werkboeken gewerkt of ontspanningsoefeningen gedaan. Geheel afhankelijk van de wens van de cliënt, wordt er gewerkt. Soms komen cliënten enkel één uur per week, maar vaak ook meerdere uren of meerdere keren. Ook kan er een combinatie worden gemaakt van begeleiding aan huis en begeleiding bij de paarden. Er zijn verschillende manieren waarop de paarden kunnen worden ingezet:

  • Bij sensorisch werk  wordt er gezeten, gelegen en geknuffeld op en met het paard. Dit heeft een sterk effect op de prikkelverwerking en is dan ook een fijne aanvulling bij kinderen met een autisme spectrum stoornis. Met behulp van het paard kunnen kinderen zich ontspannen en tot rust komen. 
  • Door middel van rijden en bewegen wordt er bij het kind het gelukshormoon oxytocine aangemaakt. Door dit hormoon is het makkelijker om nieuwe dingen te leren. Afhankelijk van het niveau kan er zelfstandig worden gereden of met zijn tweeën op het paard. Spelenderwijs wordt er gewerkt aan de doelen. 
  • Een andere manier van het inzetten van paarden is het werken vanaf de grond aan opdrachten. Paarden zijn vanwege hun leven in groepsverband perfecte spiegels voor hoe wij in het leven staan. Op deze manieren spiegelen ze ons gevoel en geven ze ons nieuwe inzichten.