Coaching

Bij Powerful Connection wordt er coaching aangeboden voor iedereen. Zowel kinderen als volwassenen zijn welkom om de kracht van paarden te ervaren, maar ook coaching zonder paarden is mogelijk. 


Voor meer informatie over de coaching verwijs ik u naar de volgende pagina's: